Jdi na obsah Jdi na menu

_0lb9783-edit.jpg
ŽIVOTOPIS

Mezzosopranistka Jana Hrochová (Wallingerová), rozená Štefáčková, získala první pěvecké zkušenosti v Šumperském dětském sboru. Absolvovala pražskou konzervatoř ve třídě Jarmily Krásové (1993 - 1999). V roce 1998 získala druhou cenu na soutěžní přehlídce konzervatoří České republiky. Od roku 2001 se formou soukromého studia vzdělává u Natálie Romanové. V letech 1997 - 2000 zpívala v Opeře Mozart v Praze. Věnovala se interpretaci staré hudby s Ars Cameralis a folklóru s Muzikou Jara.

Od roku 2000 je sólistkou Opery Národního divadla v Brně, kde ztvárnila roli Carmen (Carmen), Laury (La Gioconda), Káči (Čert a Káča), Rosiny (Lazebník sevillský), Suzuki, (Madama Butterfly), Lišáka (Liška Bystrouška), Varvary (Káťa Kabanová), Feneny (Nabucco), Hänsela (Perníková chaloupka), Niklase (Hoffmannovy povídky) a mnoho dalších. Hostuje také v divadle Freiburg, v Národním divadle Praha, ve Státní opeře Praha, ve Státním divadle Košice, v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, v Divadle J. K. Tyla v Plzni, v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, v Moravském divadle Olomouc a v Městském divadle v Ústí nad Labem. Spolupracuje s předními českými i zahraničními orchestry - BBC Symphony Orchestra, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Filharmonií Brno, Pražskou komorní filharmonií, Janáčkovou filharmonií Ostrava, Filharmonií B. Martinů a významnými dirigenty jakými jsou Jiří Bělohlávek, Serge Baudo, Gerd Albrecht, Manfred Honeck, Ondrej Lenárd, Petr Altrichter, Jakub Hrůša, Leoš Svárovský, Tomáš Hanus, Andrej Borejko, Dennis Russell Davies, Tomáš Netopil a další. Koncertuje v zahraničí (Velká Británie, Japonsko, Čína, Španělsko, Mexiko, Řecko, Holandsko, Rakousko, Německo a Itálie).

V roce 2011 zpívala altové sólo v Rekviem Antonína Dvořáka na státním pohřbu Václava Havla. Za rok 2005, 2008 a 2010 jí byla Národním divadlem Brno udělena cena diváka DIVA. V roce 2012 získala širší nominaci na Cenu Thálie za roli Dulcinée v inscenaci Don Quichotte v divadle F. X. Šaldy 
v Liberci. V roce 2013 získala širší nominaci na Cenu Thálie za roli Hermia v inscenaci Sen noci svatojánské v Národním divadle Brno. V letech 2011 až 2018 natočila 5 CD písní Bohuslava Martinů pro vydavatelství Naxos. V roce 2014 debutovala rolí Carmen v Theater Freiburg. V roce 2016 debutovala na festivalu Proms za doprovodu BBC Symphony Orchestra v londýnské Royal Albert Hall.

 


 

BIOGRAPHY

The mezzo-soprano Jana Hrochová (Wallingerová), née Štefáčková, gained her first singing experience in a children's choir in the Moravian town of Šumperk. She studied at the Prague Conservatory with Jarmila Krásová from 1993 to 1999. In 2001, she began studying privately with the soprano Natalia Romanová. In 1998, she came in second at the Czech Conservatories Singing Contest. Her first engagements took place at the Opera Mozart in Prague between 1997 and 2000, extending her activities to ancient music (with Ars Cameralis) and folk music (with the Muzika Jara ensemble).

In 2000, Mrs Hrochová  was invited to join the opera company of the National Theatre in Brno, Czech Republic. The repertoire she sang in Brno includes Carmen (Carmen), Laura (La Gioconda), Kate (The Devil and Kate), Rosina (Il barbiere di Siviglia), Suzuki (Madame Butterfly), The Fox (The Cunning Little Vixen), Varvara (Katja Kabanova), Fenena (Nabucco), Hänsel (Hänsel and Gretel), Nicklausse (The Tales of Hoffmann) and others. Guest performances have taken the young mezzo to a number of opera houses, such as the Prague National Theatre, Prague State Opera, Plzeň, Ústí nad Labem, Liberec, Ostrava, Olomouc (Czech Republic), State Theatre Košice (Slovakia) and Theatre Freiburg (Germany). Mrs Hrochová's concert activities are an essential part of her repertoire and have brought her together with some leading Czech and foreign orchestras, such as the BBC Symphony Orchestra, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Czech Philharmonic, Prague Symphony Orchestra FOK, Prague Radio Symphonic Orchestra, Brno Philharmonic Orchestra, Prague Chamber Philharmonic Orchestra, Janáček Philharmonic Orchestra, Bohuslav Martinů Philharmonic Orchestra and others. She works with conductors such as Jiří Bělohlávek, Serge Baudo, Gerd Albrecht, Manfred Honeck, Ondrej Lenárd, Petr Altrichter, Jakub Hrůša, Leoš Svárovský, Tomáš Hanus, Andrej Borejko, Dennis Russell Davies, Tomáš Netopil and others. Mrs Hrochová  often makes guest appearances at opera houses and concert stages outside the Czech Republic (Great Britain, Japan, China, Spain, Mexico, Greece, Netherlands, Austria, Germany and Italy).

In 2011, she sang the alt-solo in Dvorak's Requiem mass at a state funeral of Vaclav Havel. The Brno National Theatre awarded her with DIVA 2005, 2008 and 2010 Award. In 2012, she was nominated for the Thalia award for her role as Dulcinée in Massenet's Don Quichotte in a production of the F. X. Šalda Theatre in Liberec. In 2013, she was nominated for the Thalia award for her role as Hermia in Britten's Midsummer Night's Dream in a production of The Brno National Theatre. In 2011 and 2018 she recorded songs by Bohuslav Martinů for Naxos Records. In 2014, she was invited to perform the role of Carmen in the Theatre Freiburg, Germany. In 2016, she made her BBC Proms debut at the Royal Albert Hall in London.

 


 

BIOGRAPHIE

Die ersten Gesangserfahrungen sammelte die Mezzosopranistin Jana Hrochová (Wallingerová), geborene Štefáčková, im Kinderchor in Šumperk.
Sie absolvierte das Konservatorium Prag bei Professorin Jarmila Krásová (1993-1999). Im Jahr 1998 erreichte sie den zweiten Platz im Wettbewerb der tschechischen Konservatorien. Seit 2001 setzt sie ihr Studium privat bei Natalia Romanova fort.

In den Jahren 1997 bis 2000 war sie Solistin des Ensembles Opera Mozart Prag und widmete sich der Interpretation alter Musik (mit dem Ensemble Ars Cameralis) als auch der Folklore (Muzika Jara). Seit 2000 ist sie am Nationaltheater Brno als Solistin engagiert, wo sie bereits eine Reihe von Mezzosopranrollen sang. Wie zum Beispiel Carmen („Carmen“), Laura („La Gioconda“), Käthe („Die Teufelskäthe“), Rosina („Il barbiere di Siviglia“), Suzuki („Madama Butterfly“), Fuchs („Das schlaue Füchslein“), Warwara („Katja Kabanowa“), Fenena („Nabucco“), Hänsel („Hänsel und Gretel“), Niklausse („Hoffmanns Erzählungen“) und viele mehr. Gastauftritte hatte die junge Sängerin beispielsweise beim Theater Freiburg, Nationaltheater Prag, bei der Staatsoper Prag, beim Staatstheater Košice, beim Mährisch-schlesischen Nationaltheater in Ostrava, beim J.K.Tyl-Theater in Pilsen, beim F.X.Šalda-Theater in Liberec, bei dem Mährischen Theater in Olomouc und beim Stadttheater in Ústí nad Labem. Jana Hrochová ist regelmäßig auch auf Konzertbühnen zu hören und tritt mit hervorragenden tschechischen und ausländischen Orchestern auf. Wie zum Beispiel mit BBC Symphony Orchestra, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, mit den Tschechischen Philharmonikern, den Prager Sinfonikern FOK, dem Prager Rundfunk-Sinfonieorchester, den Philharmonikern Brno, den Prager Kammerphilharmonikern, Janáčeks Philharmonikern aus Ostrava oder mit der Bohuslav-Martinů-Philharmonie. Sie arbeitet mit Dirigenten wie Jiří Bělohlávek, Serge Baudo, Gerd Albrecht, Manfred Honeck, Ondrej Lenárd, Petr Altrichter, Jakub Hrůša, Leoš Svárovský, Tomáš Hanus, Andrej Borejko, Dennis Russell Davies, Tomáš Netopil und anderen zusammen. Gastauftritte führen die Sängerin oft ins Ausland (Großbritannien, Japan, China, Spanien, Mexiko, Griechenland, Niederlande, Österreich, Deutschland und Italien).

Im Jahr 2011 sang sie das Alt-Solo im Antonín-Dvořák-Requiem im Rahmen des Staatsbegräbnisses von Václav Havel. Am Nationaltheater Brno gewann Jana Hrochová den Zuschauerpreis DIVA 2005, 2008 und 2010. Im Jahr 2012 erhielt sie eine weitere Nominierung für den Thalia-Preis für die Rolle der Dulcinée in der Don Quichotte-Inszenierung im F.- X.-Šalda-Theater in Liberec. Im Jahr 2013 erhielt sie ebenfalls eine Nominierung für den Thalia-Preis für die Rolle der Hermia in der Inszenierung von Ein Sommernachtstraum im Nationaltheater Brno. In den Jahren 2011 und 2018 nahm sie 5 CDs mit Liedern von Bohuslav Martinů für den Verlag Naxos auf. Im Jahre 2014 debütierte sie in der Rolle der Carmen im Theater Freiburg. Im Jahre 2016 debütierte sie bei den BBC Proms in der Royal Albert Hall begleitet von BBC Symphony Orchestra.