02 Tisbe, Clorinda (D. Straková) a Popelka (T. Kružliaková)